Yedek Subay Sınıfı Askerlik Soruları ve Cevapları

SORU: Şehidin kendisinden sonraki kardeşi askerlikten muaf tutulur mu?
CEVAP: (1) 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 ncu madde 9 ncu fıkrasına göre şehit personelin kendisinden sonra askerlik sırası gelen ilk erkek kardeşi istekli olmadıkça silâh altına alınmaz.

(2) Hak sahibi personelin bu konuda bağlı bulunduğu Askerlik Şubesine yazılı müracaatı gerekmektedir.

(3) Bu haktan, 1076 Sayılı Kanuna tabi Yedek Subaylar ile, 1111 Sayılı Kanuna tabi Erbaş ve Erlerin kardeşleri istifade eder.


DİĞER SORULAR:
Yedek subay aday adayları erken sevk dilekçelerini hangi tarihlerde ve hangi makamlara vermelidirler?

Aralık Yedek subay celbinde sevke tabi öğretmenlerden istekli olanlar bir sonraki celp dönemine ertelenebiliyor mu?

Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilecek yedek subay öğretmenler nasıl belirlenmektedir?

Yedek subay öğretmenlerin eğitim süresi ne kadardır? Eğitimleri sonunda askerlik hizmetlerini nerelerde tamamlamaktadırlar?

Yedek subay öğretmen statüsündeki yükümlülerin özlük işlemleri hangi bakanlıkça yürütülmektedir?

Yedek subay aday adaylarının girecekleri sınavlar nerede ve hangi tarihlerde yapılmaktadır?

Kısa dönem (Er) veya uzun dönem (Yd.Sb.) seçimi nasıl yapılıyor? Bu seçimde ne tür özellikler etkilidir? Ayrımlar başvuran adayın tercihine göre mi yoksa ihtiyaca göre mi yapılıyor?

Yedek subay aday adayları sınava girdikten ne kadar süre sonra teslim oluyorlar?

Askerliğini bilgisayar subayı olarak yapabilmek için hangi okul mezunu olmak gerekiyor?

Sevk tehir talebinde kimler bulunabilir?

Yurt dışında master yada doktora yapacak adaylar sevk tehir talebinde bulunabilmek için nereye başvurmalıdırlar? Erteleme süresi bitenler bu sürenin uzatılması gerektiği durumlarda ne gibi işlemler yaptırmalıdırlar?

Yurtdışında lisansüstü eğitim yapan yedek subay adaylarının bakaya kalmaları halinde yapması gereken işlemler nelerdir?

Yurtdışında bulunup askerliğine karar aldırmayanlar Türkiye'ye girişte bir sorunla karşılaşırlar mı? Bunu önlemek için adayların ne gibi işlemler yaptırması ve nerelere başvurması gerekiyor?

Yüksek öğretimde okuyan öğrenciler ile yüksek lisans yapanların askerliklerinin ertelemesi en son kaç yaşına kadar yapılabilmektedir?

Şehit kardeşlerinin ikametgahlarına yakın bir yerde askerlik hizmetini yapması mümkün müdür?

Yedek subay adayları katıldıkları sınav sonuçlarını nerden öğrenebilir.Asal Web.Sitesinde yayınlanır mı ?

Stajyer öğretmenlerin askerliklerinin tehir edilebilmesi için yapılması gereken işlemler nelerdir?

Şube
Bilgileri
Forumlar Ana Sayfa Askerlik
Malzemesi
Askerlik Şubesi
askerlikle ilgili herşey
Bilinmeyen Numaralar Gerekli Numaralar Askerlik Şubesi Banka Şubesi Devlet Hastanesi Vergi Dairesi Emniyet Müdürlüğü Adliye