Yedek Subay Sınıfı Askerlik Soruları ve Cevapları

SORU: Sevk tehir talebinde kimler bulunabilir?
CEVAP: Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanlar kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, hizmetinin özelliği sebebiyle sevk tehirine ihtiyaç duyulan OHAL ve Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli yörelerde görevli kamu personeli ve dünya ölçüsünde orijinal bir araştırma projesi üzerinde çalışanlar;

a. Yoklama kaçağı veya bakaya olmaması,

b. Yoklama kaçağı veya bakaya suçlarından dolayı ceza almamış olması,

c. 33 yaş sınırı içerisinde olmak koşulu ile sevk tehiri için müracaat edebilirler.


DİĞER SORULAR:
Yedek subay aday adayları erken sevk dilekçelerini hangi tarihlerde ve hangi makamlara vermelidirler?

Aralık Yedek subay celbinde sevke tabi öğretmenlerden istekli olanlar bir sonraki celp dönemine ertelenebiliyor mu?

Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilecek yedek subay öğretmenler nasıl belirlenmektedir?

Yedek subay öğretmenlerin eğitim süresi ne kadardır? Eğitimleri sonunda askerlik hizmetlerini nerelerde tamamlamaktadırlar?

Yedek subay öğretmen statüsündeki yükümlülerin özlük işlemleri hangi bakanlıkça yürütülmektedir?

Yedek subay aday adaylarının girecekleri sınavlar nerede ve hangi tarihlerde yapılmaktadır?

Kısa dönem (Er) veya uzun dönem (Yd.Sb.) seçimi nasıl yapılıyor? Bu seçimde ne tür özellikler etkilidir? Ayrımlar başvuran adayın tercihine göre mi yoksa ihtiyaca göre mi yapılıyor?

Yedek subay aday adayları sınava girdikten ne kadar süre sonra teslim oluyorlar?

Askerliğini bilgisayar subayı olarak yapabilmek için hangi okul mezunu olmak gerekiyor?

Yurt dışında master yada doktora yapacak adaylar sevk tehir talebinde bulunabilmek için nereye başvurmalıdırlar? Erteleme süresi bitenler bu sürenin uzatılması gerektiği durumlarda ne gibi işlemler yaptırmalıdırlar?

Yurtdışında lisansüstü eğitim yapan yedek subay adaylarının bakaya kalmaları halinde yapması gereken işlemler nelerdir?

Yurtdışında bulunup askerliğine karar aldırmayanlar Türkiye'ye girişte bir sorunla karşılaşırlar mı? Bunu önlemek için adayların ne gibi işlemler yaptırması ve nerelere başvurması gerekiyor?

Yüksek öğretimde okuyan öğrenciler ile yüksek lisans yapanların askerliklerinin ertelemesi en son kaç yaşına kadar yapılabilmektedir?

Şehidin kendisinden sonraki kardeşi askerlikten muaf tutulur mu?

Şehit kardeşlerinin ikametgahlarına yakın bir yerde askerlik hizmetini yapması mümkün müdür?

Yedek subay adayları katıldıkları sınav sonuçlarını nerden öğrenebilir.Asal Web.Sitesinde yayınlanır mı ?

Stajyer öğretmenlerin askerliklerinin tehir edilebilmesi için yapılması gereken işlemler nelerdir?

Şube
Bilgileri
Forumlar Ana Sayfa Askerlik
Malzemesi
Askerlik Şubesi
askerlikle ilgili herşey
Bilinmeyen Numaralar Gerekli Numaralar Askerlik Şubesi Banka Şubesi Devlet Hastanesi Vergi Dairesi Emniyet Müdürlüğü Adliye