Er Sınıfı Askerlik Soruları ve Cevapları

SORU: Bir an önce askere gitmek istiyorum ne yapmam gerekir?
CEVAP: Mazeretleri nedeniyle tâbi olduğu celp döneminden önce silâh altına alınmak isteyen yükümlülerin bu talepleri celp plânlamasını bozmamak, emsalleri önceki yıl içerisinde sevk edilmiş olmak, ciddi mazeretleri olanlar ile yaşlı doğumlulara öncelik verilmek kaydıyla dahilinde MSB Askeralma Dairesi başkanlığınca kabul edilmektedir. Erken sevk talebinde bulunacak yükümlüler;
 • a. Kendilerinin bizzat imzaladıkları mazeretlerini belirtir dilekçe,
 • b. Askerlik Durum Belgesi, (Askerlik Şubesinden alınacak)
 • c. Varsa mazeretlerine ait belgelerini,


 • aşağıdaki tarihlerde "Askeralma Dairesi Başkanlığı 06100 Bakanlıklar/Ankara" adresine posta ile veya bizzat veya bir yakınları vasıtasıyla başvuracaklardır.

  Başvuru tarihleri;
 • a. Şubat Celbi : 01-31 Aralık
 • b. Mayıs Celbi : 01-31 Mart
 • c. Ağustos Celbi : 01-30 Haziran
 • ç. Kasım Celbi : 01-30 Eylül

  Erken sevk talebi kabul edilenlerin sınıf ve eğitim merkezleri talep ettikleri celp döneminde, birlikte sevke tâbi oldukları yükümlülerle birlikte açıklanmaktadır.


  DİĞER SORULAR:
  Mayıs celbinde erken sevk için müracaat etmiştim ancak kabul edilmedi. Ağustos ayı için yeni bir dilekçe vermem gerekli mi? Yoksa eski dilekçem halâ geçerli mi?

  Mayıs celbinde erken sevk için müracaat ettim. Kabul edilip edilmediğini nereden öğrenebilirim?

  Askerlik şubem Şubat celbinde sevk yapıyor. Ancak askerlik şubemden, benimle birlikte birkaç arkadaşımın Nisan ayında ikinci grup olarak gideceğimiz söylendi. Diğer arkadaşlarımla birlikte birinci grup olarak gitmem için ne yapmam gerekiyor?

  İnternet üzerinden veya e-mail ile erken sevk için müracaat edebilir miyim ?

  İnternet üzerinden veya e-mail ile yedeklik yoklamasını yaptırabilir miyim ?

  Ağustos celbinde askere gideceğim. Denizi çok seviyorum. Askerliğimi Denizci olarak yapabilir miyim?

  Şubat celbinde askere gideceğim. İstanbul'da oturmaktayım. Ailevi nedenlerden dolayı askerliğimi İstanbul'da yapmam mümkün mü?

  Şanlıurfa merkez nüfusuna kayıtlı olmama rağmen İstanbul Bakırköy'de oturuyorum Kasım celbinde askere gideceğim. Sevk evraklarını almam için Şanlıurfa Askerlik Şubesine mi gitmem gerekiyor?

  Ağustos celbinde askere gideceğim. Sınıfımı ve birliğimi internetten öğrenebilir miyim?

 • Şube
  Bilgileri
  Forumlar Ana Sayfa Askerlik
  Malzemesi
  Askerlik Şubesi
  askerlikle ilgili herşey
  Bilinmeyen Numaralar Gerekli Numaralar Askerlik Şubesi Banka Şubesi Devlet Hastanesi Vergi Dairesi Emniyet Müdürlüğü Adliye