Çifte Vatandaşlar İçin Askerlik Soruları ve Cevapları

SORU: Birden fazla tabiiyetli yükümlüler Türkiye’de hangi statüde askerlik hizmetini yerine getirebilecekler?
CEVAP: a. Statülerine uygun olarak (Erbaş-er, yedek subay, kısa dönem.)

b. Oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler askerliklerini bir ay olarak dövizle askerlik statüsünde.


DİĞER SORULAR:
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ülkeler dışındaki ülkelerde yapılan askerlik hizmeti Türkiye’de geçerli sayılır mı?

Birden fazla tabiiyetli yükümlülerin askerlik hizmetinin en son tecil edileceği yaş sınırı nedir?

Çifte vatandaş olan yükümlülerin Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı?

NATO Ülkelerinden herhangi birinde yapılan askerlik hizmetinin Türkiye’de sayılıp sayılmadığı?

Birden fazla tâbiiyetli olan yükümlülerden yurt dışında öğrenim görenlerin askerlik durumlarının ne statüde olacağı?

Şube
Bilgileri
Forumlar Ana Sayfa Askerlik
Malzemesi
Askerlik Şubesi
askerlikle ilgili herşey
Bilinmeyen Numaralar Gerekli Numaralar Askerlik Şubesi Banka Şubesi Devlet Hastanesi Vergi Dairesi Emniyet Müdürlüğü Adliye