Çifte Vatandaşlar İçin Askerlik Soruları ve Cevapları

SORU: Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ülkeler dışındaki ülkelerde yapılan askerlik hizmeti Türkiye’de geçerli sayılır mı?
CEVAP: Birden fazla tabiiyetli yükümlülerden hangilerinin hangi ülkelerde yaptıkları askerlik hizmetinin sayılacağı Bakanlar Kurulunun 05 TEMMUZ 1993 gün ve 93/4613 sayılı kararı gereğince Millî Savunma Bakanlığınca belirlenmekte olup, Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa (1979 ve daha genç doğumlular hariç) İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya (01 Ocak 1985 ve daha yaşlı doğumlular), Norveç, Yunanistan, Tunus, Suriye’de yapılan askerlik hizmetleri Türkiye Cumhuriyetinde sayılmaktadır. Bu ülkelerin dışında herhangi bir ülkede yapılan askerlik hizmeti Türkiye Cumhuriyeti'nde sayılmamaktadır.

DİĞER SORULAR:
Birden fazla tabiiyetli yükümlülerin askerlik hizmetinin en son tecil edileceği yaş sınırı nedir?

Birden fazla tabiiyetli yükümlüler Türkiye’de hangi statüde askerlik hizmetini yerine getirebilecekler?

Çifte vatandaş olan yükümlülerin Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı?

NATO Ülkelerinden herhangi birinde yapılan askerlik hizmetinin Türkiye’de sayılıp sayılmadığı?

Birden fazla tâbiiyetli olan yükümlülerden yurt dışında öğrenim görenlerin askerlik durumlarının ne statüde olacağı?

Şube
Bilgileri
Forumlar Ana Sayfa Askerlik
Malzemesi
Askerlik Şubesi
askerlikle ilgili herşey
Bilinmeyen Numaralar Gerekli Numaralar Askerlik Şubesi Banka Şubesi Devlet Hastanesi Vergi Dairesi Emniyet Müdürlüğü Adliye