Bedelli (Dövizli) Askerlik Soruları ve Cevapları

SORU: Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlananlar Hangi Durumlarda Kapsamdan Çıkartılırlar?
CEVAP: Aşağıda durumları belirtilen yükümlüler dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar ve bunların askerlik hizmetleri, tâbi olacakları diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile tamamlattırılır.

1) Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamlamış olsalar dahi; Kanunda ve Dövizle Askerlik Hizmetinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadıkları halde, dövizle askerlik hizmetinden yararlandıkları daha sonra anlaşılanlar.

2) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere;
a) 38 yaş sınırı içinde başvuranlardan her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini tamamlamayanlar.
b) 38 yaş sınırı içinde öngörülen dövizin tamamını ödemiş olsalar dahi, 39 yaşını doldurdukları yıl içindeki en son celp döneminde de temel askerlik eğitimini yapmayanlar.

3) 38 yaş sınırını aşanlardan başvuru işlemlerini tamamladıkları tarihi takip eden ilk iki celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamayanlar.

4) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanılmasına esas teşkil eden süre içinde ve dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerinin devamı süresince;
a) Ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler,
b) Yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar,

5) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerinin devamı süresince;
a) Temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere, her takvim yılının toplam olarak yarısından fazlasını yurt içinde geçirenler,
b) Yurda kesin dönüş yapanlar,
c) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için oluşturulması gereken şartları kaybedenler,
ç) Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olsalar dahi meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edenler.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından (2)’nci fıkrada yazılı sebeplerden dolayı çıkartılanlar hariç olmak üzere, diğer sebeplerle kapsamdan çıkartılanlar, gereken şartları tekrar oluştursalar dahi, bir daha dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar, bunlar yurt içinde durumlarına uygun askerlik işlemine tâbi tutulurlar.


DİĞER SORULAR:
Yabancı Ülkede Çalışıyorum Ve Bu Nedenle De Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İstiyorum. Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İçin Yabancı Ülkede Ne Kadar İkamet Etmem/Meslek Ve Sanatımı İcra Etmem Gerekiyor?

Oturma Veya Çalışma İznine Sahip Olarak Yabancı Ülkede Çalışıyorum. Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İçin Ne Yapmam Gerekiyor?

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İçin Hangi Belgelerle Nereye Başvurmam Gerekiyor?

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvurdum Ve İlk Taksiti Ödedim. Kalan Taksitlerimi Nasıl Ödemem Gerekiyor?

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere İlk Taksiti Ödeyerek Başvurdum, Kalan Borcumu En Son Ne Zaman Ödemem Gerekiyor?

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere İlk Taksiti Ödeyerek Başvurdum. Kalan Taksitlerimi 38 Yaşımı Doldurduğum Yılın Sonuna Kadar Ödeyemezsem Ne Olur?

Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamında Döviz Öderken Nelere Dikkat Etmem Gerekiyor?

Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamında Taksitlerimi Yurt İçinde Ödeme Yapmak İstiyorum. Ödemelerimi Yurt İçinde Yapabilmek İçin Ne Gibi İşlemler Yapmam Gerekmektedir?

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvurdum Ve 5.112 Euro Tutarında Dövizin Tamamını Ödedim. Temel Askerlik Eğitimini En Son Ne Zaman Yapmam Gerekiyor?

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere 38 Yaş Sınırı İçinde Başvurdum Ve 5.112 Euro Tutarında Dövizin Tamamını Ödedim. 39 Yaş İçindeki Celp Dönemlerinden Birinde Temel Askerlik Eğitimini Yapmazsam Ne Olur?

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvurdum, Ancak Temel Askerlik Eğitimini Yapmak İstediğim Celp Dönemini Değiştirmek İstiyorum. Ne Yapmam Gerekiyor?

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvurduktan Sonra, 5.112 Euro Tutarında Dövizi Ödedim Ve Temel Askerlik Eğitimini Tamamladım. Kesin Terhis Belgemi Ne Zaman Ve Nasıl Alabilirim?

Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamında Ödemelerimi Ve Temel Askerlik Eğitimini Tamamladığım İçin Kesin Terhisim Yapıldı. Bundan Sonra Yapmam Gerekenler Nelerdir?

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvurdum. Türkiye'de Altı Ay Kalırsam, Kapsamdan Çıkartılacağım Söylendi. Altı Ay Olayını Açıklar Mısınız?

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvurdum, Ancak Konsolosluktaki Celp Listesinde İsmim Çıkmadı. Ne Yapmam Gerekiyor, Temel Askerlik Eğitimini Yapmak Üzere Turkiye'ye Gelebilir Miyim?

Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamında Temel Askerlik Eğitimini Yapmak Üzere Türkiye'ye Gelirken Yanımda Neleri Getirmem Gerekiyor?

Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamında Euro Dışındaki Ödenecek Döviz Miktarı Nasıl Belirleniyor?

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvurdum, Ne Zaman Kesin Dönüş Yapabilirim?

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvurdum, İlk Taksiti Ödedim Ve Başvuru Belgesi Askerlik Şubeme Gönderdim, Ancak Başvuru Esnasında Son Yoklama Sağlık Muayene İşlemini Yaptıramadım. Ne Yapmam Gerekiyor?

38 Yaşındayım Ve Sağlık Durumumun Askerlik Yapmama Engel Teşkil Ettiğini Düşünüyorum. Sağlık Durumum Kesinleşinceye Kadar Da Döviz Ödemek İstemiyorum. Ne Yapmam Gerekir?

Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamında Ödediğim Tutarı Hangi Hallerde Geri Alabilirim?

Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamında Ödediğim Dövizi Geri Almak İçin Hangi Belgelerle, Nereye Başvurmam Gerekiyor?

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvurduktan Sonra, Ödemelerimi Tamamladım, Ancak Temel Askerlik Eğitimini Henüz Yapmadım. Bu Arada İzin Almak Suretiyle Türk Vatandaşlığından Çıktım. Ödediğim Dövizi Geri Alabilir Miyim? Ödediğim Dövizi Geri Aldıktan Sonra, Yeniden Türk Vatandaşlığını Alırsam Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanabilir Miyim?

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvurdum Ve Temel Askerlik Eğitimini Yaptım. Ancak, Ödemelerimi Henüz Tamamlamadım. Bu Arada İzin Almak Suretiyle Türk Vatandaşlığından Çıktım. Ödediğim Dövizi Geri Alabilir Miyim?

38 Yaşımı Doldurdum Ve Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvurmadım. Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanabilir Miyim ? Ne Yapmam Gerekiyor?

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvurdum Ve Temel Askerlik Eğitimini Tamamladım, Ancak Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamından Çıkartıldım. Yaptığım Temel Askerlik Eğitimi Yapacağım Askerlik Hizmetine Sayılır Mı?

Rahatsızlığımın Askerlik Yapmama Engel Teşkil Ettiğini Düşünüyorum. Sağlık İşlemlerini Yurt Dışından Yaptırabilir Miyim? Bunun İçin Ne Yapmam Gerekiyor?

Yurtdışında Askerliğe Elverişli Olmadığıma Dair Rapor Aldım. Raporum Türkiye'de De Kabul Edilir Mi?

Sağlık İşlemlerimi Yurt İçinde Yaptırabilir Miyim? Ne Yapmam Gerekiyor?

Dövizle Askerlik Celp Dönemleri Hangileridir? İstediğim Celp Döneminde Askerliğimi Yapabilir Miyim?

Daha Yüksek Bedel Ödemek Suretiyle, Temel Askerlik Eğitimini Yapmadan Askerlik Hizmetini Yapmış Sayılır Mıyım?

Askerlik Hizmetini Yapmadığım Takdirde, Hangi Yaptırımlarla Karşılaşırım?

Cezaevinde Olduğum İçin 38 Yaş Sınırı İçinde Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvuramadım? Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanabilir Miyim?

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvurduktan Sonra Bulunduğum Ülke Vatandaşlığını Almak İçin Türk Vatandaşlığından İzinle Çıktım Ve Yeniden Türk Vatandaşlığına Alınmak Üzere Başvurdum. Ancak, 38 Yaşımı Doldurduğum Yılın Sonuna Kadar Türk Vatandaşlığına Alınma İşlemleri Sonuçlanmayabilir. Kalan Borcumu Ödemek İstiyorum. Ne Yapmam Gerekir? Temel Askerlik Eğitimini Yapabilir Miyim?

Birden Fazla Erkek Çocuğu Bulunan Ailelerin Çocuklarının Giderek Azalan Bir Oranda Döviz Ödemek Suretiyle Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmaları Mümkün Mü?

Şube
Bilgileri
Forumlar Ana Sayfa Askerlik
Malzemesi
Askerlik Şubesi
askerlikle ilgili herşey
Bilinmeyen Numaralar Gerekli Numaralar Askerlik Şubesi Banka Şubesi Devlet Hastanesi Vergi Dairesi Emniyet Müdürlüğü Adliye